Quý vị đang đang lần lượt thưởng thức 8 nhạc phẩm mới của Nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng qua phần trình bày của ca sĩ: Tâm ThưTrình bày:Nữ ca sĩ TÂM THƯHân hạnh giới thiệu cúng quý vị
những nhạc phẩm mới nhất

của Nhạc sĩ

MINH NHÃ NGUYỄN THANH DŨNGNON NƯỚC TÌNH QUÊ
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


MÀU ÁO NĂM XƯA
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


GIỌT MƯA ĐÊM
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


TÌNH THU
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


XUÂN VỀ
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


VỀ THĂM PHỐ NHỎ
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com