Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
VỀ THĂM PHỐ NHỎ

Nhạc và lời của Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng.
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày.

Hòa âm:

ĐẶNG VƯƠNG QUÂN


Trình bày:

Nữ ca sĩ TÂM THƯ

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com