Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tình lính qua phần trình bày của Mỹ Dung, Toronto, Canada.

Trình bày : Mỹ Dung

Toronto, (Canada)

TÌNH LÍNH

MỸ DUNG
trình bàyAnh là linh đa tình
Tình non song rất nặng
Tình hải hồ om mộng
Tình vũ trụ ngat xanh
Và mối tình sống em đềm
Là tình rieng trong lòng
Anh yeu em

Có luc muốn lấy hoa rừng
Anh gửi về em theu ao
Cà ngàn vì sao tren trời
Kết thành một chuỗi em đeo

Dù rằng đời linh khong giàu
mà chắc khong nghèo tình yeu
Anh là linh đa tình
Anh là linh đa tình
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com