Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm

MÁU NHUỘM BÃI THƯỢNG HẢI

Nhạc Trung Hoa.
Ngọc Dũng, Toronto trình bày.

Trình bày:NGỌC DŨNG


Toronto, Canada


Long ban, long lau
Maan lei tou tou gong seoi wing bat jau
Tou zeon liu, sai gaan si, wan zok tou Tou jat pin ciu lau
Si hei, si sau, long lei fan bat cing fun siu bei jau
Seng gung sat baai, long lei hon bat ceot jan mei jau
Moi nei han nei man gwan zi fau
Ci daai gong jat faat bat sau
Zyun cin waan zyun cin taan
Jik mei peng fuk ci zung zaang dau
Jau jau hei jau jau sau
Zau syun fan bat ceng fun siu bei jau
Jing jyun faan baak cin long
Zoi ngo sam zung hei fuk gau

Yêu anh hờn anh
Anh biết cho chăng
Ân tình đã tan thành mây khói
Em ơi hờn ghen
Xóa dấu yêu thương
Tình còn gì ngoài những xót xa mà thôi

Biển vẫn, một màu
Màu xanh thân ái sao chưa tìm đến nhau
Giông tố qua rồi
Mình cùng nhau sánh vai xây mộng… ngày… mai.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com