Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Bản tình ca em viết của Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của Thành Nguyên & Diệu Huyền.Liên lạc tác giả:NGỌC THIÊN HOA
Trình bày

Thành Nguyên & Diệu Huyền
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com