Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đừng quên con nhé, thơ và nhạc của Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Diệu Hiền.

Liên lạc tác giả:

NGỌC THIÊN HOA
Trình bày:

DIỆU HIỀN
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com