Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hát ru. Thơ: Trần Chấn Uy, nhạc: Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của Kim Khánh.Thơ:

Trần Chấn UyNhạc:

Ngọc Thiên HoaLIÊN LẠC TÁC GIẢ:

nt_hoa06@yahoo.com
Trình bày:

Kim Khánh


Bấm PLAY
À ơi ta hát ru ta
Ai đem võng nhớ bắc qua vườn nhà.
Vườn nhà cây bưởi đang hoa
Cây chanh mới nụ, cây cà đang xanh.
Sợi tơ hồng quá mong manh
Buông hờ lối cũ chẳng thành lứa đôi.
Giờ đây góc bể chân trời
Biết người còn nhớ những lời hẹn xưa.
Còn đây lối cũ sa mưa
Hoa sầu đông rụng nhặt thưa chạnh lòng.
Nếp nhà mái ngói rêu phong
Vắng người từ dạo sang sông lấy chồng.
Thôi còn chi nữa mà mong
Vườn xưa cổ tích. Tuổi hồng hóa mây.
Thơ: Trần Chấn Uy / Nhạc: Ngọc Thiên Hoa

("Giấc ngủ khuyết vầng trăng", Nxb VH - 2007).Free Web Template Provided by A Free Web Template.com