Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tống biệt hành. Thơ: Thâm Tâm. Phổ nhạc: Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của Thanh Sử.Thơ:

THÂM TÂMPhổ nhạc:Liên lạc tác giả:

NGỌC THIÊN HOA
Trình bàyTHANH SỬ
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com