Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trái tim mùa Thu. Thơ: Trần Kiêu Bạc. Nhạc: Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của Tô Hà.Liên lạc tác giả:NGỌC THIÊN HOA
Thơ:

Trần Kiêu BạcTrình bày

Tô Hà
BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com