Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ươm ước mơ cho ngày mai, thơ và nhạc của Ngọc Thiên Hoa, qua phần trình bày của ca sĩ Diệu Hiền & Minh Hoàng.

Liên lạc tác giả:

NGỌC THIÊN HOA
Trình bày:

DIỆU HIỀN
&
MINH HOÀNG


BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com