<BGSOUND src="Nhac Nguyen Huu Nghia Vung Day Anh Em Oi.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vùng dậy anh em ơi của Nguyễn Hữu Nghĩa qua phần trình bày của tác giả và Nguyệt Ánh.Tác giả:

NGUYỄN HỮU NGHĨA


Trình bày:

NGUYỄN HỮU NGHĨA
&
NGUYỆT ÁNH1) Vùng dậy anh em ơi!
Vùng dậy chị em ơi!
Non nước đang mong đợi từng người
Giặc Bắc kia tham lam mù tối
Tàu chúng đang bao vây đảo khơi
Người chúng đang xâm nhập mọi nơi
Trên núi cao, đất sâu, biển khơi...

Hoàng Sa lên sấm sét
Giáng xuống quân ngoại xâm
Miền Nam, quân anh dũng
Đã viết trang sử xanh (*)

Trường Sa khơi sóng biếc
Cuốn hết quân tàn hung
Việt Nam gương anh dũng
Quét hết quân thù chung!

2) Vùng dậy anh em ơi!
Vùng dậy chị em ơi!
Quân ác đem dân lành đợ hoài
Một miếng cơm đong bằng đọi máu
Một kiếp sinh không hơn củ khoai
Tựa chó trâu trong chuồng đoạ đày
Ai đoái thương kiếp dân Việt này!

Cùng Dân Oan tiến tới
Tháo hết gông cùm xưa
Cùng anh em đưa lối
Đất nước qua Tự Do!

Việt Nam quen tranh đấu
Sống chết ta ngại đâu!
Vì tương lai em cháu
Quyết tiến lên cùng nhau!

3) Vùng dậy anh em ơi!
Vùng dậy chị em ơi!
Muốn đánh tan quân thù đời đời
Phải quét cho quê nhà sạch bóng
Bọn ác gian đang làm khổ dân,
Rồi nắm tay Trong, Ngoài một lòng
Dân nước Nam tiến lên một dòng!

Vùng lên như bão táp
Cuốn hết quân sài lang
Đoàn thanh niên Áo Trắng
Chí lớn theo triều dâng!

Liềm cong ta kéo xuống
Búa lớn nung thành vôi
Nhìn ra xem thế giới
Hãy tiến lên bạn ơi!..


AUTO PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com