Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ta ra đi. Nhạc: Hoàng Lang. Hòa âm: Quốc Toản.

Trình bày: Ban Tù ca Xuân Điềm.

Tác giảHOÀNG LANG
Hòa âm

Quốc ToảnTrình bày:

Ban Tù ca
Xuân Điềm
TA RA ĐI

Sáng tác của HOÀNG LANG


Hòa âm: Quốc Toản
Trình bày: Ban Tù Ca Xuân Điềm


Xin Bấm PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com