Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vu Lan mùa báo ân. Nhạc và lời: Tâm Đức. Nữ ca sĩ Bích Phượng trình bày.

Nhạc và lời:Tâm Đức

(Liên lạc tác giả)
Trình bày:Bích Phượng

BẤM PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com