Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ân tình, của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Vân.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)Liên lạc tác giả:

THANH GIANG
Trình bày:

THANH VÂN
BẤM PLAY

Trích từ CD Album
chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh GiangNữ ca sĩ THANH VÂN


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com