Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chuyện tình hoa Sâm của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Vân.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)Tác giả: Nhạc sĩTHANH GIANG
(Pennsylvania)Trình bày: Nữ ca sĩTHANH VÂN (VN)

Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh Giang


Bấm PLAYNữ ca sĩ THANH VÂN

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com