Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đàn tình của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nam ca sĩ Tuấn Quỳnh.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)Tác giả: Nhạc sĩTHANH GIANG
(Pennsylvania)Trình bày: Ca sĩTUẤN QUỲNH

Trích từ CD Album
chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh Giang


Bấm PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com