Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Dở dang của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nử ca sĩ Quế Châu.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)Tác giả: Nhạc sĩTHANH GIANG
(Pennsylvania)Trình bày: Ca sĩQUẾ CHÂU (VN)

Trích từ CD Album
chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh Giang


Bấm PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com