Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Em sẽ của Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Vân.Liên lạc tác giả:THANH GIANG
Trình bày:

Thanh Vân

BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com