Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lý tình yêu, của Thanh Giang & Hoàng Ngọc Anh Mỹ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Quế Châu.Liên lạc tác giả:THANH GIANG
Trình bày:

QUẾ CHÂU


BẤM PLAYNữ ca sĩ QUẾ CHÂU


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com