Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mối tình không trọn, của Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Quyên.Liên lạc tác giả:THANH GIANG
Trình bày:

KIM QUYÊN


BẤM PLAYNữ ca sĩ KIM QUYÊN


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com