Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi đếm của nhạc sĩ Thanh Giang, qua phần trình bày của nam ca sĩ Minh Trí.

(Trích từ CD Album chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ của Nhạc sĩ Thanh Giang)Tác giả: Nhạc sĩ

THANH GIANG

(Pennsylvania)Trình bày: Ca sĩ

MINH TRÍ

Trích từ CD Album
chủ đề Kẻ Bị Tình Phụ
của Nhạc sĩ Thanh Giang


Bấm PLAYCa sĩ MINH TRÍ

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com