Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vùng biển hẹn của Thanh Giang, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Loan.Liên lạc tác giả:THANH GIANG
Trình bày:

THANH LOAN


BẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com