Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Khung cửa mùa Xuân. Nhạc Thủy Lâm Synh. Ca sĩ: Diệu Hiền & Triệu Lộc trình bày.

Liên lạc tác giả:

THỦY LÂM SYNH


Chicago, USATrình bày:DIỆU HIỀN

Trình bày:TRIỆU LỘC
Jan, 01 2011

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com
m