Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mơ Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của nam ca sĩ Thanh Sử.

Liên lạc tác giả:

THỦY LÂM SYNH


USATrình bày:

THANH SỬFeb. 3, 2007
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com