Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm NHỚ CHI LẠ HUẾ ƠI!
Sáng tác của Thủy Lâm Synh.
Trình bày: Ngọc Huyền
Trích từ DVD Vân Sơn 48.Trình bày:

NGỌC HUYỀNFree Web Template Provided by A Free Web Template.com