Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ơn xin nguyện đền của Thủy Lâm Synh. Hòa âm: NS Nguyễn Duy, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hạ Trâm.

Hòa âm:

NGUYỄN DUY
Trình bày:Nữ ca sĩ HẠ TRÂM
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com