Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Rủ trăng. Nhạc và lời: Thủy Lâm Synh. Nữ ca sĩ Diệu Hiền trình bày.

Liên lạc tác giả:

THỦY LÂM SYNH


Chicago, USATrình bày:DIỆU HIỀN


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com