Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tình cha cao vời vợi của Thủy Lâm Synh qua phần trình bày của nữ ca sĩ Nhã Trúc.

Hòa âm:

NGUYỄN DUY

Trình bày:

Nữ ca sĩ NHÃ TRÚCFree Web Template Provided by A Free Web Template.com