Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm "Từ Thăng Long nhìn về Hoàng Sa". Nhạc Thủy Lâm Synh. Ca sĩ: Triệu Lộc trình bày.

Liên lạc tác giả:

THỦY LÂM SYNH


Chicago, USA

Trình bày:TRIỆU LỘC
Lời Quang Trung nung nấu khí hùng binh
Cùng đón Tết bằng cung tên giáo mác
Ta quyết phá quân tham tàn cướp nước
Thăng Long thành thề dựng lại mùa xuân

Bọn giặc Thanh đang say sưa túy lúy
Lơ mơ chúng không canh đồn gác lũy
Ta đánh chiếm Thăng Long mừng đón Tết
Đem thanh bình về dựng lại mùa xuân

Thăng Long thành, Thăng Long thành
Đây Thăng Long ta mừng xuân chiến thắng
Đánh tan tành bọn quân Sầm Nghi Đống
Xác quân tham tàn,
Chất hai bên đàng chiến tích Đống Đa
Lời Quang Trung xưa, nay mãi còn vang
Phường cướp nước đừng mưu toan lấn đất
Nung nấu chí quân dân thề quyết chiến
Không bao giờ nhượng bộ lũ xâm lăng

Bọn giặc kia đang lăm le cướp nước
Dân ta hãy luôn đêm ngày cảnh giác
Không tấc đất Tây Nguyên cùng Hải Đảo
Giang sơn ngàn đời, là của dân Nam

Giang sơn nầy, giang sơn nầy
Đây giang sơn từ ngàn xưa phấn đấu
Máu xương cùng thịt da làm trang sử
Máu xương chất chồng,
Máu dân Lạc Hồng mở nước Văn LangFeb. 28, 2010

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com