<BGSOUND src="Nhac Tina Doi Cho.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đợi chờ, nhạc và lời của Ttran, qua phần trình bày của chính tác giả & Tina Đặng.Nhạc và lời:

TtranTrình bày :

TINA ĐẶNG

Montreal, Canada


AUTO PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com