<BGSOUND src="Nhac Tina Tuong Tu Khuc.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tương tư khúc, nhạc và lời của Ttran, qua phần trình bày của Tina Đặng, Montreal, Canada.Nhạc và lời:

TtranTrình bày :

TINA ĐẶNG

Montreal, Canada


AUTO PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com