Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đã yêu. Nhac: Trần Hữu Bích, lời: Lê Hoàng Anh và Trần Hữu Bích, do ca sĩ Đan Trường trình bày.Nhạc:Trần Hữu BíchLời:

Lê Hoàng Anh
& Trần Hữu Bích
Trình bày:Đan Trường

BẤM PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com