Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ru xưa. Nhac: Trần Hữu Bích. Ý thơ: Trần Lan Vinh, do nữ ca sĩ Trang Nhung trình bày.Nhạc:Trần Hữu BíchÝ thơ:

Trần Lan VinhTrình bày:Nữ ca sĩ
Trang Nhung

BẤM PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com