Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Thơ: Thích Tánh Tuệ - Nhạc: Trần Thanh Đông

Trình bày:
Nữ ca sĩ DIỆU HIỀNFree Web Template Provided by A Free Web Template.com