Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:
Bên đây hoàng hôn
Sáng tác của Trường Sa

Trường Sa
Hòa âm:

Đỗ Hải

Trình bày:

Ca sĩ Quốc Duy


Trường Sa
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com