Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trường Sa Hành Khúc của Lâm Thúy Synh, qua phần trình bày của Thanh Sử.Tác giả

LÂM THÚY SYNHTrình bày

THANH SỬ

TRƯỜNG SA
HÀNH KHÚC

Tác giả: LÂM THÚY SYNH

Trình bày: Ca sĩ THANH SỬ

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com