Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Kiếp sau
Thơ Cung Trầm Tưởng.
Nhạc Trường Sa.
Trình bày: Minh Châu
TRƯỜNG SA

Thơ:

CUNG TRẦM TƯỞNG

Trình bày:

MINH CHÂUTRƯỜNG SA


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com