Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:
XIN ƠN NHAU CUỘC ĐỜI
Sáng tác của Trường Sa

Trường Sa
Hòa âm:

Đỗ Hải
Link Youtube: Đinh Sinh Long

Trình bày:

Ca sĩ Quốc Duy
Link Youtube: Minh Châu


Trường Sa
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com