Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Saigon ơi, tôi còn em đó. Nhạc & lời: Trường Sa. Nữ ca sĩ Thùy Dương trình bày.

Liên lạc tác giả:

TRƯỜNG SA
Trình bày:

THÙY DƯƠNG
SÀI GÒN ƠI TÔI CÒN EM ĐÓ

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com