Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Xin ơn nhau cuộc đời. Nhạc & lời: Trường Sa. Minh Châu trình bày. Nhạc đệm: Đinh Sinh Long.

Liên lạc tác giả:

TRƯỜNG SA
Trình bày:

MINH CHÂU, CaliNhạc đệm:ĐINH SINH LONG, Cali

Từ trái qua:
Nhạc sĩ Từ Công Phụng - Nhạc sĩ Trường Sa - Song Thao

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com
m