Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhã Minh. Thơ: Nguyễn Bá Dĩnh & Thủy Trang. Nhạc: Võ Tá Hân. Mix, hòa âm, thu thanh: Lê Duy. Trình bày: Hợp ca.Thơ:NGUYỄN BÁ DĨNH

Montreal, Canada

&THỦY TRANG

Montreal, CanadaNhạc:VÕ TÁ HÂNMix, hòa âm
& thu thanh:

LÊ DUY


Montreal, CanadaTrình bày:

Hợp ca
NHÃ MINHThơ: NGUYỄN BÁ DĨNH & THỦY TRANG

Nhạc: VÕ TÁ HÂN

Mix, hòa âm, thu thanh: LÊ DUY, Montreal, CanadaTrình bày: Hợp ca


- Xin bấm PLAY -

Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật Website:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com