Biển tháng BaLà người dân sinh sống ở miền Nam, chúng ta gần như ai cũng nghe câu nói quen thuộc rất hài hòa, khi nhắc nhở về sức gió ngoài biển khơi. Tôi mãi nhớ năm tháng ở Sài Gòn, sau ngày dòng đời buồn tủi rẽ khúc vào tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Thỉnh thoảng trong lúc chuyện trò với nhau, vô tình ai đó chen vào một câu nói bình dị, được nhiều người dùng làm kim chỉ nam cho suy tính của mình.

“Bà già đi biển tháng ba” có ngụ ý bàn tán tháng ba biển êm, sóng lặng, rất thích hợp cho các chuyến ra khơi với mục đích an toàn đánh cá xa bờ.”

Dòng lịch sử bức tử sang trang. Câu nói nhân gian này bỗng dưng trở thành là cái móc, là điểm tựa nương cho việc thực hiện cưỡi sóng biển Đông. Và được coi là tin tức khí tượng được áp dụng vào các hoạch định thầm kín, mà đêm đêm nhiều người thao thức tính toán cẩn trọng.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com