Khi nhắc nhớ đến giọt nước, nước còn xuất hiện dưới hình dạng khác, đó là giọt nước mắt – giọt lệ thăng trầm. Trong xã hội đông đúc, từ tỉnh thành, quận huyện ở cách xa phố thị, đến góc trời sầm uất chen chúc ngựa xe, mưa thường tưới tắm sân đời. Cuộc nhân sinh sẽ thi nhau tranh giành ngai vương, quyền lợi mua bán chỉ vì chén cơm manh áo.

Người này tị hiềm, tranh đua, luôn muốn mình giàu sang hơn người kia. Bao nhiêu là chuyện rối ren xảy ra, để rồi giọt nước mắt tuôn trào, hoặc âm thầm khóc than, hận tình người và tình yêu đen bạc. Giọt nước mắt có thể là niềm hạnh phúc, cho nụ cười nở hoa.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com