<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le DinhKính thưa Nhạc Sĩ Lê Dinh
Lòng chùng xuống khi nghe tin
Nhạc Sĩ yên bình an giấc
Tám mươi sáu niên khép mình

Mười lăm năm gởi nhiều bài
Với biết bao tình kính trọng
Bác Lê Dinh luôn mau tay
Trang trí toàn bài rất đẹp

Ân tình biết lấy chi cân
Bác cháu Chat Mail nhiều lần
Bác luôn hài hòa khuyến khích
Gởi bài qua, đừng ngại ngần

Từ ngày ấy, khắc ghi lòng
Bác vui vẻ trái tim hồng
Trang Lê Dinh được kính trọng
Từ Sài Gòn qua biển Đông

Bác khuất bóng, tên chưa mất
Từng nốt nhạc cứ hòa vang
Nhạc Lê Dinh luôn sống mãi
Lắng trong tâm người Việt Nam

Cúi đầu đốt nén nhang lòng
Xin khấn nguyện trước hương vong
Thiên tài trong làng âm nhạc
Thanh thản an giấc thiên thuFree Web Template Provided by A Free Web Template.com