<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


CÁT BIỂNCÁT BIỂN

Hải pháo từ Cát Lỡ bắn liên hồi
Thục vào cầu Cỏ May ầm ì chận giặc
Ngày hăm chín Vũng Tàu sôi máu sắt
Đại bác quân thù ì ỏm bắn ra khơi
Trước mũi tàu đạn giặc rót loạn lung
Các chiến hạm neo xa, lù lù chờ lệnh

Rối loạn, mọi người đổ xô cửa biển
Thuyền bè đáo đôn ngổn ngang đi, ở
Ba Mươi Tháng Tư mưa sầu nức nỡ
Ai khóc cho mình, hay trời khóc quê hương?
Bãi biển tang thương uất hờn héo hắt
Bao nhiêu cảnh người, ruột thắt từng cơn

Trên máy phóng thanh Minh Lớn đầu hàng
Là tiếng dao bầu cứa ngang tấc cổ
Cả trời tin yêu một lòng anh dũng
Tuổi trẻ kiêu hùng dâng hiến quê cha
Nay quê chẳng còn, con buông chí cả
Mai con đi rồi ai giữ quê ta?

Chiều Ba Mươi chìm cơn dông tố
Cả một đoàn tầu vĩnh quyết chia ly
Hạm Đội chưa hề về đông như thế
Không đánh quân thù, lại thãm bại ra đi
Khu Trục dẫn đầu súng cao hiễn hách
Tuần Dương, Hộ Tống, Dương Vận hải uy
Giang Pháo, Trợ Chiến, Tuần Duyên, Tiếp Vận
Cả một dũng đoàn sức mạnh ai bì
Mấy chục con tàu tiến quân đau xót
Quê Mẹ không còn, đuổi kẻ ra đi

Mỗi ngày xa quê là một ngày lạc lỏng
Mỗi bóng mặt trời là một kiếp khổ sai
Mỗi tối hoàng hôn là âm tỳ tủi nhục
Mỗi sóng reo đuà là mũi nhọn chởm gai

Ngày Bảy tháng Năm tàu vào Phi phận
Con số chiếc tàu sơn cạo, xoá tên
Bao nhiêu uy danh nay thành hư ảo
Khối sắt vô hồn, thây xác rỗng tênh
Còi chào sĩ quan nghe cay đắng nhức
Viên chức Hoa Kỳ trình Ủy Nhiệm Thơ
Nhận các con tàu vừa thành vô chủ
Áo biển trẻn trơ ngày mất bến bờ

Chiều gió mơ màng hàng người im phắc
Đứng thẳng boong tàu cứng ngắt, chào tay
Nhìn lá cờ vàng lòng đau quặn thắt
Còi thổi: 'Hạ kỳ', mọi mắt đều cay
Có kẻ nấc lên người kềm nước mắt
Nhìn lại bạn bè hận ức bủa vây

Hăm Chín Tháng Tư khăn tang ban phát
Tàu có hai xuồng chung thủy đón đưa
Lệnh gom quân vĩnh biệt đến giờ
Không kéo thuyền lên, mà đành đoạn cắt
Thủy thủ chặt giây, hồn tim se thắt
Lià bỏ con thuyền dứt bến bờ thương
Mồng Bảy tháng Năm ta mang đời tị nạn
Từ đó sâu hằn dấu tích quê hương


CÁT BIỂNFree Web Template Provided by A Free Web Template.com