<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Bóng xuân qua‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ... gió se lạnh buổi giao mùa...
... những cội mai vàng bừng nở ...
... bóng bầy chim én từ xa quay lại ...

... tất cả cũng chỉ để báo tin mùa xuân đã về ...

... có bao giờ em ngoảnh lại để thầm đếm
những mùa xuân nào trong đời đã vội qua... ?

... và em có nhìn thấy chăng những vết tích chim di
sau khi bầy én xuân kia vỗ cánh cao bay ...?

... phải chăng cuối cùng tất cả đều qua mau...
... chỉ mỗi hư hao còn ở lại...

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Những xuân đó vẫn trong tiềm thức
Vẫn như còn nao nức không quên
Gió giao mùa đến bên thềm
Ngàn hoa khoe sắc hồn mềm vấn vương

Thuở mười bốn mộng dường xanh chớm
Nụ tầm xuân lộc sớm mầm say
Hồn nhiên trong trắng thơ ngây
Lòng như giấy mới ngật ngầy hương trinh

Bảy năm thoáng hành trình áo trắng
Xuân học trò lẳng lặng nhạt nhòa
Hoàng mai óng chỉ đơn hoa
Nở trên cổ áo kiêu sa một thời

Xuân tình ái vào đời nhẹ bước
Tóc mây ngừng chảy ngược đường ngôi
Say nồng bóng ngọt thơm môi
Mọng mềm trái chín lòng thôi đợi chờ

Ngày tóc búi tuổi thơ chấp cánh
Áo lụa nhầu xuân lạnh lùng rơi
Đường qua mưa tạt gió vời
Gót đời đã giẫm vạt tơi lấm tà

Thời gian vút đông đà thấp thoáng
Ngoảnh lại nhìn lãng đãng còn chi
Tháng năm xoá vội xuân thì
Chân chim khoé mắt hằn ghi phai tàn.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com