<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Le Dinh.mp3"> Le DinhCÁT BỤI

. Tưởng niệm Cố nhạc sĩ Lê Dinh
đã ra đi ngày 11/09/2020.

Bão giông vần vũ cuối trời
Trong đêm đem chiếc lá rời cành bay
Người theo cánh gió khuất mây
Khoảng không vô tận từ rày cách chia

Khép mi vội vã xa lìa
Đi vào một cõi trời kia muôn trùng
Trả đời hết những mông lung
Trả về cát bụi mịt mùng buông tay

Cung đàn khúc nhạc chiều nay
Lạc âm lỡ phím chùng giây ngậm ngùi
Bài ca viết dỡ buông xuôi
Ý chưa cạn tỏ kết hồi chưa xong

Đời là "Cát Bụi" hư không
Điệu buồn còn vẳng làm lòng xót xa
Nhắn người hãy nhớ cho là
Đã là bụi cát nên ta về nguồn

Nhang lòng vọng giữa hồi chuông
Mong người an nghỉ linh hồn tịnh yên
Tiêu diêu thoát cõi ưu phiền
Về miền cực lạc triền miên vĩnh hằng.

Vô cùng thương tiếc!Free Web Template Provided by A Free Web Template.com