<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
‏‏‏‏‏‏ Nỗi niềm cách ly

‏‏‏‏‏‏ . Viết vào đầu tháng 4/2020 giữa mùa đại dịch Covid 19.


‏‏‏‏‏‏ Mấy tuần tù túng trong nhà
Chán ngồi lại đứng thở ra bao lần
Tâm tư trĩu nặng phân vân
Lắng nghe tin tức xa gần thêm lo

Giận Covid dịch giả đò
Có mà không biết lây cho muôn người
Đại hoạ lan rộng khắp nơi
Người chết cô quạnh cuối đời tủi thương

Từ nghe lịnh cấm ra đường
Thôi thì gạo mắm muối tương trữ đầy
Khẩu trang cồn rửa trước đây
Hằng hà ai ngó giờ dài cổ trông

Cấm cung buồn bực trong lòng
Dẫu nhà nhiều việc dưng không muốn nhìn
Đôi giày nằm xó bụi in
Nhớ con phố cũ muôn nghìn lần qua

Đành thôi du lịch khắp nhà
Từng phòng qua lại cà rà bước xiêu
Bận xưa đâu có ăn nhiều
Rảnh giờ bốn bữa sáng chiều tối thêm

Lâu nay giữ dáng thon mềm
Lần này xả cảng cân lên nứt vòng
Cũng tại Cô vít này không
Toàn cầu xín dính từ trong ra ngoài

Thế giới chung nỗi u hoài
Suốt ngày cồn tẩm rửa tay chẳng ngừng
Cầu trời đại hạn sớm ngưng
Cô Vi quay gót nắng xuân lại về

Người người trút mọi ủ ê
Trở quay nhịp sống mọi nghề hanh thông
Cách ly lịch sử khắc lòng
Thêm lần thấm thía hư không cuộc đời.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com