Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
MƯA CAO NGUYÊN

Thơ: Anh Hoa (Hoa Văn)
Nhạc: Nguyễn Thiện Lý
Hòa âm: Quang Đạt
Trình bày: Ca sĩ Hùng Phú

PPS: Quang Đạt
Trình bày: Ca sĩ Hùng Phú

NHẠC:
MƯA CAO NGUYÊN

Thơ: Anh Hoa (Hoa Văn). Nhạc: Nguyễn Thiện Lý
Hòa âm: Quang Đạt. Trình bày: Ca sĩ Hùng Phú

PPS: Quang Đạt

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com