<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh
Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Đã ra mắt 3 Thi phẩm:

- Tình Thơ MÔT MẢNH ĐỜI (2010).
- Hồn Thơ ĐẤT KHÁCH (2015).
- Và năm nay, THƯ TÌNH & GIỮA ĐỜI HƯ THỰC (2021).

ANH HÙNG - VẬN NƯỚC
(Bài Xướng)

Nghìn Thu khí tiết chẳng thay lòng
Thương nhớ quê hương vẫn ngóng trông
Giặc Bắc hung tàn xâm lấn đất
Việt gian đồng lõa thấy như không
Phản dân hại nước phường vô lại
Cõng rắn cắn gà nhục tổ tông
Tổ Quốc lâm nguy cùng đứng dậy
Dựng cờ Cách Mạng ắt thành công ! (Mặc Khách)


ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN
(Bài Họa)

Xa cách quê hương khắc khoải lòng
Nước nhà thoát cộng, mỏi mòn trông
Thương con dân Việt luôn đau khổ
Hận lũ cộng nô cứ bốn không
Mãi quốc cầu vinh gom bạc khối
Tôn thờ Lê mác bỏ dòng tông
Giặc Tàu xâm lấn len bờ cõi
Hãy đứng vùng lên khởi tiến công! (Nguyễn Cang)


TỔ QUỐC TRÊN HẾT
(Bài Họa)

Sông núi hồn thiêng chứng tấc lòng
Từ nam chí bắc đứng ngồi trông
Thương dân mến nước muôn đời có
Bán biển buôn rừng vạn đại không
Dẫu dạ từ bi dòng Tịnh độ
Dù tâm hỉ xả phái Thiền tông
Nhưng vì địch hoạ thề cương quyết
Cởi áo nâu sòng lập chiến công. (Đinh Tường)
GIỚI THIỆU
Tác phẩm mới (2021)
của Nhà thơ MẶC KHÁCH

TUYỄN TẬP THƯ TÌNH
& GIỮA ĐỜI HƯ THỰC


Xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm mới của một Niên Trưởng KQ quý mến của tôi, dù anh em chúng tôi đã bị… gẫy cánh, kẻ thù vùi dập bẻ cánh vỡ vụn! Nhưng chẳng ai có thể mang trời xanh, gió mát, mây trắng, ra khỏi trái tim của những người Lính, một thời “tung cánh chim sắt” vùng vẫy, hiên ngang, gìn giữ bầu trời Quê Mẹ cả. Ội không gian bao nhiêu năm, vẫn… hằn nỗi nhớ! (L. V. Hải).
Xin bấm vào hình trên để xem Flipbook
của nhà thơ MẶC KHÁCH.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com